Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2015

polanka
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana viaxannabelle xannabelle
polanka
0400 6d92 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaxannabelle xannabelle

March 30 2015

polanka
polanka
-Będziesz moją żoną.
-To oświadczyny?
-Rezerwacja.
— przepis na małżeństwo: zapiekanka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viacharlotte99 charlotte99
polanka
3534 81e9
Reposted fromweddings weddings viadarkparadise darkparadise
polanka
Reposted fromlouve louve viaday11shadow day11shadow

February 13 2015

polanka
0090 9b87
the best visual metaphor for life i've ever seen...
Reposted fromfub fub viateraz teraz
6019 5a00

aprilwrestledabearonce:

toloveorlive:

deervision:

OH MY GOD, i thought she had red trousers on the dog somehow ripped her body in half. 

For that comment.

this gif was a whole lot funnier with that comment. 

Reposted fromRain-Flower Rain-Flower viaKryptonite Kryptonite
polanka
3978 001b
Reposted fromkjuik kjuik viaelemelek elemelek

castielismycherrypie:

tastefullyoffensive:

(photo via porta potty time machine)

I havE WAITED MY ENTIRE LIFE TO SEE SOMEONE ACTUALLY TRY THIS HOLY SHIT
Reposted fromTwee-lil-Lass Twee-lil-Lass viagruetze gruetze

January 09 2015

polanka
polanka
6632 21c8
Reposted fromusual usual viaNocturia Nocturia
polanka
Reposted fromMaditaPims MaditaPims viavermis vermis
polanka
6032 200f
Reposted fromministerium ministerium viavertheer vertheer
polanka
4164 c257
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viamyteatime myteatime

January 06 2015

polanka
3334 f6af
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamalinowowa malinowowa
polanka
polanka
8246 c5cd 500
Reposted frommissmaya missmaya viakuszii kuszii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl